Jarabee logo

Jarabee versterkt!

Jarabee versterkt! Onze missie is dat kinderen en jongeren zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Jarabee is er voor gezinnen waarbij complexe vraagstukken de ontwikkeling van het kind of de jongere in de weg staan. Zij komen er zelf of met lichte ondersteuning niet uit. Met betrokken professionals, pleeggezinnen en in samenwerking met andere organisaties ondersteunen we kinderen, jongeren en gezinnen om er sterker uit te komen.

Jarabee is specialist op het gebied van:

  • gezin en opvoeden
  • zelfstandigheid en zelfredzaamheid
  • onderwijs en zorg
  • veiligheid
  • ouderschap en scheiding

Door altijd te kijken naar de omgeving van het kind, benaderen we het vraagstuk vanuit verschillende perspectieven (systemisch). Hierdoor ontstaan passende oplossingsmogelijkheden en versterken we kinderen, jongeren en gezinnen om regie in hun eigen leven te voeren.