Lions logo

Het doel van de Lions Club

Het bevorderen van wederzijds begrip en verdraagzaamheid tussen volkeren en het dienen van het algemeen welzijn, onder het motto ‘We Serve’. Activiteiten berusten op onderlinge vriendschap, persoonlijke inzet en professionele inbreng.