st joseph logo

STJA is een middelgrote woningstichting. We zijn gevestigd in Almelo en opgericht in 1919. Ons werkgebied ligt grotendeels in de gemeente Almelo maar we zijn ook actief in Dinkelland en Wierden. We hebben 5500 woningen in beheer en verhuren daarnaast garages parkeerplaatsen, kantoorpanden en winkelruimten.

Maatschappelijk beheerder

Onze betrokkenheid bij de samenleving is groot. Wij blijven investeren in onze maatschappelijke rol. Dat kunnen we echter niet meer doen in de vorm en omvang van de afgelopen jaren. De kaders waarbinnen STJA kan opereren zijn beperkter geworden en de financiële middelen die wij kunnen inzetten zijn kleiner dan voorheen. Dit neemt niet weg dat STJA zich blijft inzetten op het maatschappelijk terrein, maar dan vooral gericht op buurten en wijken. In ons Ondernemingsplan 2014-2016 hebben we de ambities op dit vlak beschreven.